Legyél Te is űrhajós, a Föld nagykövete!

Kampányunk a SpaceBuzz edukációs program kommunikációjára fokuszál annak érdekében, hogy minél többen megismerjék, felismerjék fontosságát és ezáltal a jövőben segíthessék az országos bevezetést, működtetést. Ehhez fontos a SpaceBuzz programot részletesebben is megismerni. Jelenleg egy pilot program keretében a 2021/2022-es tanévben, 15 magyar iskola majd 1400 diákja lehet részese az ingyenes SpaceBuzz oktatási programnak, mely során felkészítjük és elvisszük a gyerekeket egy virtuális űrutazásra, mely során megtapasztalják Földünk törékenységét, a klíma- és környezetvédelem fontosságát.


#SpaceBuzz beköszönés

A SpaceBuzz bemutatásaA SpaceBuzz program 2 percben.

 

Ha csak egy mondatban kéne összefoglalni a SpaceBuzz programot: Iskolai keretek közt, ingyenes, virtuális űrutazást – mely során a gyerekek megtapasztalják azt a hatást amit az űrhajósok éltek át, mikor meglátták a Föld törékenységét –  is tartalmazó, tudományos alapokon kidolgozott, STE(A)M[1] oktatási program, mely felzárkóztatja, klíma- és környezetvédelmi szemléletét formálja és a STEM[1] irányába motiválja a 10 - 12 éves korosztályt, miközben fejleszti kreatív, együttműködő és kommunikációs kompetenciájukat. 


1. Projektleírás, társadalmi innováció


A projekt lényege: az űrhajósok által megélt élménnyel (Overview Effect; a Földünk látványa a világűrből), a 10-12 éves diákok virtuális űrutazással egybekötött STE(A)M oktatási program keretében, ismerkednek meg. Az utazásra felkészülés során fejlesztjük a természettudományos tárgyakban való jártasságukat, kommunikációs és együttműködési készségeiket. Az innováció lényege, hogy a tanulók saját iskolájába, ismert környezetükbe juttatjuk el a speciális, felkészítő anyagokat és technikát, a Spacebuzz Rakétát. Így itt a Földön élhetik át a virtuális valóság eszközeivel létrehozott űrutazás élményét.


2. Újszerűség, innováció a projektötletben.


A célcsoporthoz való hozzáférés alapötlete a rendkívüli – iskolai körülmények között máshol nem elérhető – (űrhajós) élmény biztosítása E Egyedi látvány és élményprogrammal kívánjuk felkelteni, ösztönözni a természettudományos érdeklődést, kialakítani felelős klíma- és környezetvédelmi szemléletet. A STE(A)M program továbbá segíti a résztvevők együttműködési, kreatív és kommunikációs kompetenciáik fejlesztését, magabiztos szereplést társaik és a nyilvánosság előtt. Az oktatási program támaszkodik az érintett korosztályban divatos technikák (VR, AR, 4D) valamint az MR, XR és AI kutatásokra, fejlesztésekre, amely nyilvánvalóan nem a természettől való elfordulást, hanem éppen ellenkezőleg, a technikai vívmányok segítségével a természet jobb megismerését, szeretetét/megóvását hivatott elősegíteni.


3. Bevonás, innováció a célcsoporthoz való hozzáférésben


A célcsoporthoz (10-12 éves tanulók) való hozzáférést közvetetten, elsősorban a részvételre jelentkező, és előzetesen felkészített tanárok segítségével tervezzük hatékonyan megoldani. A foglalkozások irányításához a tanároknak is fel kell készülni, (fel kell készítenünk) amit különböző, oktatást segítő anyagokkal (tanári kézikönyv, módszertan, videók, prezentációk,) támogatunk. Elsődleges feladatunk, hogy az érdeklődő tanárokat a témában magabiztossá tegyük, hogy felkészülten, elhivatottan és meggyőzően állhassanak diákjaik elé. A program tematikája csoportos együttműködést, és aktív kommunikációt igényel, ami a korosztály számára nem okoz nehézséget, inkább játékos megoldásokhoz fog vezetni. Fontos kiemelni a programba bevont küldetésvezető űrhajós szerepét. Miért támogatod a SpaceBuzz programot?


Kihívás és a probléma


1. Kihívás 


Egyetemi (Óbudai Egyetem, „STEM pályakezdők” 2018) kutatás szerint: „Az elmúlt négy évben a képzéseket támogató kampányok, illetve EU-s finanszírozású projektek és kormányzati kezdeményezések ellenére sem nőtt, hanem csökkent a képzéseken tanulók száma. Az elmúlt 7 évben az összes hallgatói létszám mintegy 25%-kal csökkent, ami 75 ezer fő „eltűnését” jelenti a magyar felsőoktatás számára. Az Oktatási Hivatal által közzétett adatok közül a legfrissebb 2016/2017-es évben a STEM szakokon tanulók aránya elérte a 27%-ot.” A SpaceBuzz projekt országos kiterjesztése abban játszhat jelentős szerepet, hogy a „célközönsége” a tanulmányban megjelölt korosztály legfogékonyabb alsó harmada, ahol a STEM területek felé történő motiváció indikálása emelheti az e területeken való továbbtanulási szándékot! 


2. Alapötlet a probléma megoldására


Az alapötlet André Kuipers holland űrhajóstól származik. Alapja, hogy az az élmény, ami a felnőtt, kiképzett űrhajósok szemléletét, világlátását is képes volt megváltoztatni, hasonló eredményre vezethet a legfogékonyabb fiatal korosztály esetében is. Ehhez nem kell kiképzett űrhajóssá válni, ha itt a Földön a megfelelő oktatási/fejlesztési program, és vonzó technológiák alkalmazásával is biztosítani lehet az élményt, megismertetni a „kék bolygó” csodáját, és megértetni annak biológiai sérülékenységét. Nem vitatott, hogy az űrhajózás megvalósítása STEM tudáshalmaz alkalmazásával jöhetett létre. A fiatalok érdeklődésének felkeltése e tudáshalmaz iránt a jövő környezettudatos technológiai fejlesztésének, a bolygónk védelmének alapját képezi. 


Miért támogatod a SpaceBuzz programot?


Eredményeink


1. Projekt, múlt, jelen, jövő


2018-ban a holland SpaceBuzz Alapítvány, nonprofit szervezet, sikeresen elindított egy, 10-12 év közötti tanulókat megcélzó projektet. A projekt fővédnöke az ötletgazda holland űrhajós, akire - hasonlóan a többi űrhajóshoz - olyan mély benyomást tett az űrutazása során tapasztalt élmény (Overview Effect), hogy elhatározta, ezt minél több fiatallal, a jövő nemzedékével is meg kell osztani. A projekt sikeres hollandiai indítása eredményezte négy ország (Hollandia, Franciaország, Olaszország és Magyarország) konzorciumi összefogását, a STE(A)M oktatási projekt tematikájának, technikájának és módszereinek az adott országban meglévő oktatási rendszerhez való adaptáció fejlesztésének szándékával. Magyarországon a tervek szerint egy sikeres pilot-ot követően a SpaceBuzz program széles körű bevezetést prognosztizáljuk.


2. Eddigi eredmények, nehézségek


Első lépésként létrehoztuk az említett konzorciumot a holland SpaceBuzz szervezet vezetésével és támogatásával, hogy hazánkban is elinduljon a projekt. Ennek érdekében közös pályázatot nyújtottunk be az Erasmus+ programhoz, amelyben sikerrel jártunk. Ennek köszönhetően az érintett országokban ahhoz rendelkezésre állnak az anyagi források, hogy pilot méretekben megvalósítsák a SpaceBuzz víziót. A legnagyobb nehézség a finanszírozás folyamatos biztosítása. Az érintett korosztály sajátosságainak megfelelő STE(A)M oktatási program tematikájának és módszertanának kidolgozásába komoly szellemi munkát vállaló tanárokat, és oktatásszervezőket vonunk be. Később elengedhetetlen lesz a saját technikai infrastruktúra létrehozása a projekt széles körű megvalósításához. 


Miért támogatod a SpaceBuzz programot?


Oktatás


1. Projekt finanszírozás


A holland SpaceBuzz nonprofit alapítvány alapelvei mentén biztosítja a megvalósításhoz szükséges know-how-t, rendelkezésre bocsátja a tapasztalatait, tanácsokat ad. Ez azt is jelenti, hogy a programra jelentkező tanulóknak, a programnak otthont adó iskoláknak semmilyen anyagi terhet nem jelent. A finanszírozást holland modell alapján az adományozó vállalkozók, oktatással és gyermekgondozással foglalkozó alapítványok segítségével, pályázatokkal tervezzük megoldani. A közvetlen érdekeltségű egyetemek/főiskolák szakmai és anyagi együttműködésére is alapozunk. Azt sem hagyjuk figyelmen kívül, hogy egyes szakterületek szakember hiánnyal küszködnek, így érintettek lehetnek terveink sikerében. Természetesen számítunk az illetékes, érintett oktatási és kormányzati szervezetek támogatására is.  


2. Szervezet, projektmunka


A projekttervek a pilot fázisra az anyagi források rendelkezésre állnak. A teljes projekt vezetője a megvalósításban tapasztalt holland konzorciumi tag. A főbb „mérföldkövek”: 2020. Q4: projekt indítás, létrehozási fázis kezdete, 2021. Q4: pilot fázis kezdete, 2022. Q4: kiigazító, összegző fázis kezdete, 2023. Q4: projekt zárás. A projekt megcélzott eredménye az, hogy Magyarországon is rendelkezésre álljanak a nemzeti sajátosságokat figyelembe vevő, STE(A)M módszertanban jártas tanárok közreműködésével elkészített segédanyagok, oktatási segédletek, videók, nemzeti és angol nyelven és 8-10 iskolában, a holland „rakéta” infrastruktúráját használva megvalósítjuk a felkészülést és „űrutazást”. Legkésőbb ezt követően terveink szerint elindulhat a kizárólag hazai erőforrásokra támaszkodó SpaceBuzz program. 


Miért támogatod a SpaceBuzz programot?


Kampányunk


Kampányunk célja: az edukációs program kommunikációjának finanszírozása annak érdekében, hogy minél többen megismerjék, felismerjék a SpaceBuzz program alapjait, céljait, eszközeit, hatásait és fontosságát. Mindezek alapján segítsék, támogassák az országos bevezetést, működtetést.


1. Tőkecél 


Kampányunk tőkecélja legalább 800.000, - Ft, azaz Nyolcszázezer forint.


2. Tőke felhasználása


Az adományokat a SpaceBuzz edukációs program népszerűsítése, márka építésre, média (közösségi, online, TV, rádió, print, közterület stb.) megjelenéseken és rendezvényeken keresztül, professzionálisan megfogalmazott, PR, reklám és marketing üzeneteink célba juttatására fordítjuk annak érdekében, hogy minél szélesebb körben bemutathassuk a SpaceBuzz oktatási programot, létrehozásának okait, célját, eszközeit. Azt várjuk, hogy a közeli jövőben ennek hatásaként széles támogatói bázis alakul ki a program bevezetésére, folyamatos működtetésére felismerve a társadalmi fontosságát és megtérülését.


3. Támogatói csomagjaink 


Felajánlás azok számára, akik támogatják a SpaceBuzz oktatási program kommunikációjának kampányát:


  1. Minden támogatónkat, amennyiben nem anionim, feltüntetjük induló honlapunk „Támogatóink” felületén.
  2. Első 50 támogatónknak egy „SpaceBuzz Hungary” kitűzőt adunk.
  3. 50.000, -Ft feletti támogatóinkat egy fő kísérőjével együtt tisztelettel meghívjuk egy 15 perces SpaceBuzz virtuális űrutazásra. Időpont: a SpaceBuzz program tervezett magyarországi pilot programja alatt, 2021 Q4.


Csatlakozz Te is!
[1] A STEM egy angol mozaikszó, a Science, Technology, Engineering, Mathematics szavakból. Magyarul használatos az MTMI rövidítés, a mérnöki, természettudományi, matematikai és informatikai szavak rövidítéseként. Mindkettő a reál területek összefoglaló neve. A STE(A)M oktatás lényege, hogy a STEM tantárgyakat integráljuk nem STEM tantárgyakkal (All, azaz mind) és így alakul ki az oktatási anyag. (Például a matematikát a történelemmel stb.) 

 

Az ingyenes SpaceBuzz oktatási program Hollandiában sikeres. Célunk, hogy Magyarországon is elinduljon a SpaceBuzz program. Kampányunk célja, forrásteremtés az edukációs program népszerűsítéséhez, kommunikációjához.

Kampánygazda:
Zentai Istvan
Kampánygazda szervezete:
SpaceBuzz Hungary Nonprofit Kft.
Minimum cél:
800 000 HUF
Legkisebb támogatási összeg:
5 000 HUF
Legutolsó támogatás:
50 000 HUF
Legutolsó támogatás ideje:
2021.05.30. 22:00

Eddig összegyűlt támogatás:

225 000 HUF

28.1%

Hátralévő napok száma: 9

Kampány lejáratának dátuma: 2021.06.30.

Támogatók száma: 14